Het Economisch Platform Delft (EPD) is door de gemeente Delft en de TU Delft opgericht als strategische denktank vanuit technische ondernemingen in Delft om de ‘Gouden Driehoek’ te vormen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Het belangrijkste doel van het EPD is het vestigingsklimaat voor techbedrijven verbeteren. Vanuit het EPD zullen strategische adviezen worden gegeven aan zowel de gemeente Delft als aan de TU Delft en kennisinstellingen.

Conclusies oriëntatiefaseLeave a reply