Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De toekomst van de gebouwde omgeving in Nederland zal grotendeels bestaan uit herbestemmen, aanpassen en intensiveren in gebruik. En omdat er in de afgelopen decennia (te) veel is gebouwd zal de bouwindustrie behoorlijk inkrimpen. Dit minisymposium gaat over de ontwikkeling van de architectuur in de komende jaren, ook in het licht van vergrijzing en de verduurzaming van het energiegebruik.