Uittreerede van prof.dr.ir. Mick Eekhout als hoogleraar Productontwikkeling TU Delft, 20 maart 2015