Dit is het overzicht van alle succesvolle promovendi van Mick Eekhout. De omslag van de dissertatie en een kenmerkend stuk van de tekst is gescand en bijgevoegd. Op die dissertaties en de verdediging ervan kregen zij de titel van doctor in de technische wetenschappen. Met trots kan deze verzameling doctoren in de technische wetenschappen gezien worden als een ‘doctorsfamilie’, zoals men dat in Duitsland pleegt te zeggen.