Primaire Technieken voor het Vormgeven van Bouwelementen

Een gebouw is een architectonisch object dat een samenhangend stelsel van ruimten voor menselijk gebruik bevat. Dat stelsel is de ruimtelijke structuur van het gebouw, en bestaat door een complementaire materiële structuur van het gebouw. Deze materiële structuur bestaat uit het geheel van materiële onderdelen van het gebouw en wordt ook wel de gebouwconstructie genoemd. Een gebouwconstructie is op zich weer een verzameling van bouwkundige constructies ofwel bouwconstructies.Bouwconstructies worden gegroepeerd naar positie in
het gebouw: funderingsconstructies, vloerconstructies, wandconstructies, dakconstructies, gevelconstructies, enz., of naar functie: scheidingsconstructies, draagconstructies, installaties en (bouwkundige) voorzieningen zoals trappen en schachten. Bouwconstructies zijn veelal systemen, die uit diverse componenten zijn samengesteld. Dergelijke systemen en hun componenten worden industrieel, dat wil zeggen door gespecialiseerde bedrijven buiten de bouwplaats, geproduceerd. Het vervaardigen van bouwcomponenten komt in laatste instantie neer op het assembleren van elementen. Deze elementen kunnen op zich weer het resultaat zijn van vervaardigingsprocessen van toeleveringsbedrijven.