Het Economisch Platform Delft stimuleert het ecosysteem in ‘De Delftse driehoek’ als strategische denktank vanuit het bedrijfsleven.

Download hier beschikbaar.