Productontwikkeling

Een van de doelstellingen van de leerstoel Productontwikkeling zoals  die is weergegeven in mijn oratie  ‘Architectuur tussen traditie en experiment, of Zappi en het uitdagende productmysterie’, is om “Het onzichtbare zichtbaar te maken”. Daarmee is letterlijk bedoeld het onzichtbare voorbereidingsproces dat voorafgaat aan het vermarkten en vervaardigen van nieuwe bouwproducten en bouwcomponenten, zichtbaar en inzichtelijk te maken door tekstuele en visuele beschrijving. Dat is de functionele, letterlijke betekenis van het onzichtbare in de materiële wereld van de productontwikkeling. In dit boek wordt het analytisch herleid en vanuit de praktische ervaring en het volgen en reconstrueren van uitgevoerde processen beschreven.