Cobouw Columns

Nederland is niet af. Integendeel. Onze samenleving is volop in verandering en dat brengt uitdagingen met zich mee voor onze bouw- en infrasector. Steden worden steeds drukker, krimpgebieden bieden nieuwe kansen en ook verandert het klimaat. En tegelijk willen we duurzamer leven, waar we ook wonen, werken of reizen. We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen. Hoe vertalen we die uitdagingen en idealen naar een nieuwe werkelijkheid? Blijft het bij woorden of ontwikkelen we concrete producten? Welke dan, en waarom, hoe en met wie? Om tot slimme antwoorden te komen is een brede blik nodig, zowel in tijd als in ruimte.
Daarom hebben we mensen als Mick Eekhout nodig, met die deskundigheid en visie. Ondernemende onderzoekers die de uitdagingen voor de toekomst van onze maatschappij begrijpelijk kunnen formuleren en ze in context kunnen zetten – omdat ze verstand hebben van de praktijk. Ze hebben ervaring met de hobbels en soms onzichtbare barrières. Ze weten hoe lastig het is om bestaande processen en praktijken te veranderen. Maar ze laten zich tegelijk niet daardoor weerhouden. Daar is expertise, vasthoudendheid en eigenwijsheid voor nodig. Betrokkenheid dus, en lef. Dat proef ik in alle columns die u hier gebundeld in uw hand houdt. Laat u inspireren!

Maxime Verhagen  Voorzitter Bouwend Nederland

Download dit boek