Het 3TU Speerpunt Bouw heeft als doel de kennis en inzichten op de 3TU Bouwfaculteiten te valoriseren naar de maatschappij en daarmee de gebouwde omgeving en de bouwsector in haar toekomstige ontwikkeling sterk te stimuleren. Het onderzoek op de 3TU Bouw zal vanaf 2010 voor een groot deel gewijd gaan worden aan de universitaire bijdrage aan urgente en kritische maatschappelijke uitdagingen.