Deze notitie gaat over het aardbevingrobuust maken van de gebouwde omgeving in Groningen en de gebeurtenissen van de laatste drie jaar gezien door een bouwkundig ingenieur.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten de gasproductie naar nul te brengen. Daarmee zullen de aardbevingen aanmerkelijk minder frequent voorkomen en minder hevig worden. Door voortschrijdend inzicht worden de aardbeving-belastingen veel lager. De toekomst is aan het ‘Duurzaam versterken’.

De notitie is hier te downloaden.