De 2 november conference ‘Engineering Smart Cities of the Future’ is alweer meer dan een week geleden. Na een aanzienlijk complexe voorbereiding om sprekers verspreid over de onderwerpen ‘Cities’, ‘People’ en ‘Digitalisation’ te verwerven en het programma te masseren, was er de flow van de maandag 2 november. Een aantal sprekers waren zeer interessant, anderen wat minder. Duidelijk was de controverse tussen de digitale industrie, de toenemende efficiency en het ‘Big-Brothereffect’ enerzijds, het verlies aan privacy en  de toenemende assertiviteit van mensen via de sociale media  waar stadsbesturen zich zorgen over dienen te maken.

Een aantal van mijn vrienden en kennissen mocht ik ontmoeten.

Voor hen en voor andere belangstellenden die helaas moesten afzeggen, bied ik hierbij mijn samenvatting en overdenkingen aan over ‘Smart Cities’.

Het is een populair onderwerp, waar we ons als architecten een beetje aan ergeren, want de architectuur is eeuwig en nu ineens moet er zo nodig van alles gedigitaliseerd worden. Maar de ontwikkelingen zijn niet te stoppen, hoogstens een beetje te sturen. In architectenkringen worden ‘Smart Cities’  als term een beetje beledigend gezien, want dat betekent dat steden vroeger ‘Dumm Cities’ waren en dat veroordeelt de architectonisch / stedenbouwkundige geschiedenis aanzienlijk.  We kunnen beter van ‘Smarter Cities’ spreken en ‘Smarter’ dan als de toenemende invloed van digitalisering zien. We waarderen de efficiency die daardoor beoogd wordt, dat we overal via onze ‘Smart Phone’ goed geïnformeerd raken als we in vreemde stedenlopen. We zien graag minder files, gemakkelijker parkeren, meer automatisch autorijden, meer kennis van gewoonten, voorkeuren en eigenschappen van de bevolking als onze vraagzijde als bouwende ontwerpers en nog meer zegeningen van de efficiency door digitalisering.

Voor mij geldt dat dit een deel is van het verkennen van de toekomst, de ‘Gebouwde omgeving van Nederland in 2040’ waarvan ik vind dat we ons moeten inspannen om die te verkennen nu de bouw in transitie is gekomen (volgens ministerie van EZ) en de samenleving in de komende jaren en decennia onder veel onafhankelijke invloeden behoorlijk zal veranderen. Daar hoop ik later nog eens op terug te komen.

Verder verwijs ik naar de website van de Netherlands Academy of Technology & Innovation AcTI van waaruit de conferentie werd georganiseerd:  www.acti-events.org. Op die site zijn alle key note voordrachten te vinden, opgenomen in de zaal via Collegerama, die je snel of langzaam kunt doorlopen.

We hebben alle key note speakers om een publicatie van hun powerpoints en lezingteksten gevraagd en als die beschikbaar zijn, worden ze ook op de website toegevoegd. In de hoop op onze verlichting, nadenken, discussies en verdere ontwikkeling van de stad.