Aardbevingsbestendige Woningen

Drie jaar geleden vond in de aula van het Academiegebouw van de Universiteit van Groningen het eerste KNAW Minisymposium ‘Aardbevingsbestendige gebouwen’ plaats. Op 24 maart 2020 zou het vervolg van het succesvolle symposium plaatsvinden, wederom op de Universiteit van Groningen. Helaas verhinderde de coronacrisis deze tweede editie van het symposium.
Ondanks het feit dat het evenement niet door kon gaan is er samengewerkt om een boekwerk op te stellen waarin artikelen van het symposium gebundeld zijn. Op deze manier kunnen belangstellenden op alternatieve wijze kennis nemen van de nieuwste inzichten.

Dit boekwerk bestaat uit tekst en artikelen van: Cisca Wijmenga, Tom Postmes, Joost Walraven, Joop Paul, Julia Finkielstzajn, Ihsan Engin Bal en Mick Eekhout.

Download hier de pdf versie van dit boekwerk, een gedrukte versie is te bestellen.

Economisch Platform Delft: Conclusies oriëntatiefase

Het Economisch Platform Delft (EPD) is door de gemeente Delft en de TU Delft opgericht als strategische denktank vanuit technische ondernemingen in Delft om de ‘Gouden Driehoek’ te vormen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Het belangrijkste doel van het EPD is het vestigingsklimaat voor techbedrijven verbeteren. Vanuit het EPD zullen strategische adviezen worden gegeven aan zowel de gemeente Delft als aan de TU Delft en kennisinstellingen.

Conclusies oriëntatiefase

Gratis lezingenreeks: De Stijl en architectuur

In samenwerking met RAP (Rijnlands Architectuur Platform) organiseert Museum De Lakenhal drie gratis lezingen in het kader van de tentoonstelling ‘Openluchtmuseum De Lakenhal: 100 jaar ná De Stijl’.

Op 15 juni vertel ik het verhaal achter de reconstructie van het prototype Maison d’Artiste, de kunstenaarswoning ontworpen door grondlegger van De Stijl Theo van Doesburg en architect Cor van Eesteren in 1923. In 2003 reconstrueerde en bouwde ik samen met studenten van de TU Delft het prototype op basis van een aantal zwart-wit foto’s en schetsen met (gedeeltelijke) kleur- en materiaalaanduidingen, de enige tastbare overblijfselen van Maison d’Artiste. Het spraakmakende ontwerp geeft aanleiding tot een nadere beschouwing van de invloed van De Stijl -en specifiek het Maison d’Artiste- op de architectuur van de laatste eeuw.

Zie hier voor meer (praktische) informatie.

Maison d´Artiste

Publicatie acht boeken van Mick Eekhout cum suis

Op 18 maart zullen de eerste 8 boeken die ik een jaar geleden in mijn emeritaatsrede beloofde af te ronden, officieel overhandigd worden aan de rector van de TU Delft. Bij die gelegenheid zullen deze 8 boeken in een korte pitch beschreven worden.
IOS Press verzorgt inkijkexemplaren van de boeken. Tevens zal er de mogelijkheid zijn om de boeken tegen korting bij IOS Press te bestellen.
Het programma is van 15 u to 17 u met pitches en toespraken in de Berlagezaal van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Summary: Engineering Smart Cities of the Future

De 2 november conference ‘Engineering Smart Cities of the Future’ is alweer meer dan een week geleden. Na een aanzienlijk complexe voorbereiding om sprekers verspreid over de onderwerpen ‘Cities’, ‘People’ en ‘Digitalisation’ te verwerven en het programma te masseren, was er de flow van de maandag 2 november. Een aantal sprekers waren zeer interessant, anderen wat minder. Duidelijk was de controverse tussen de digitale industrie, de toenemende efficiency en het ‘Big-Brothereffect’ enerzijds, het verlies aan privacy en  de toenemende assertiviteit van mensen via de sociale media  waar stadsbesturen zich zorgen over dienen te maken.

Een aantal van mijn vrienden en kennissen mocht ik ontmoeten.

Voor hen en voor andere belangstellenden die helaas moesten afzeggen, bied ik hierbij mijn samenvatting en overdenkingen aan over ‘Smart Cities’.

Het is een populair onderwerp, waar we ons als architecten een beetje aan ergeren, want de architectuur is eeuwig en nu ineens moet er zo nodig van alles gedigitaliseerd worden. Maar de ontwikkelingen zijn niet te stoppen, hoogstens een beetje te sturen. In architectenkringen worden ‘Smart Cities’  als term een beetje beledigend gezien, want dat betekent dat steden vroeger ‘Dumm Cities’ waren en dat veroordeelt de architectonisch / stedenbouwkundige geschiedenis aanzienlijk.  We kunnen beter van ‘Smarter Cities’ spreken en ‘Smarter’ dan als de toenemende invloed van digitalisering zien. We waarderen de efficiency die daardoor beoogd wordt, dat we overal via onze ‘Smart Phone’ goed geïnformeerd raken als we in vreemde stedenlopen. We zien graag minder files, gemakkelijker parkeren, meer automatisch autorijden, meer kennis van gewoonten, voorkeuren en eigenschappen van de bevolking als onze vraagzijde als bouwende ontwerpers en nog meer zegeningen van de efficiency door digitalisering.

Voor mij geldt dat dit een deel is van het verkennen van de toekomst, de ‘Gebouwde omgeving van Nederland in 2040’ waarvan ik vind dat we ons moeten inspannen om die te verkennen nu de bouw in transitie is gekomen (volgens ministerie van EZ) en de samenleving in de komende jaren en decennia onder veel onafhankelijke invloeden behoorlijk zal veranderen. Daar hoop ik later nog eens op terug te komen.

Verder verwijs ik naar de website van de Netherlands Academy of Technology & Innovation AcTI van waaruit de conferentie werd georganiseerd:  www.acti-events.org. Op die site zijn alle key note voordrachten te vinden, opgenomen in de zaal via Collegerama, die je snel of langzaam kunt doorlopen.

We hebben alle key note speakers om een publicatie van hun powerpoints en lezingteksten gevraagd en als die beschikbaar zijn, worden ze ook op de website toegevoegd. In de hoop op onze verlichting, nadenken, discussies en verdere ontwikkeling van de stad.

Conference Engineering Smart Cities of the Future

weblogoOp 2 november vindt de conferentie: Engineering Smart Cities of the Future in de aula van de TU Delft plaats. Deze conferentie wordt georganiseerd door AcTI (Netherlands Academy of Technology and Innovation).

Smart Cities trekken veel belangstelling; er wordt over gepubliceerd en er worden symposia en conferenties over gegeven. Als ontwerpers uit de bouwkundige hoek hebben we in de afgelopen decennia de duurzaamheidsgolf doorstaan; nu is de beurt aan de digitaliseringsgolf. Die digitalisering wordt gestimuleerd door de ICT industrie en heeft als doel het leven efficiënter te maken. Dat lukt best in een aantal opzichten. Wellicht zullen we dankzij de informatiestromen en voorspellingen t.b.v. het verkeer het file probleem leren te vermijden, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook nadelen zoals de aantasting van onze privacy en het waanbeeld van ‘Big Brother is watching You’. De individualisering die wordt  ingezet door de sociale media (van communicatie) en de informatisering van het internet zullen het gedrag van mensen gaan beïnvloeden. Denk maar aan de verjaardagsparty in Haren in 2012. Hoe kunnen de emotioneel vragende burgers die hun reacties kunnen accelereren via de digitale media in evenwicht gehouden worden. Is bijna meer een zaak voor burgermeester dan van architecten en stedenbouwers.

Toch is het voor ons interessant om te zien hoe de driehoek STAD / BURGERS / INFORMATISERING, er in de toekomst uit zal zien. De stad ‘Cities’, worden langzaam ontwikkeld, zijn grotendeels present en dienen misschien te worden aangepast. Gebouwen en infra kunnen wellicht efficiënter worden benut door en voor bewoners en verkeer. Bewoners en hun gedrag zijn beïnvloedbaar door α, β en γ aspecten. In de toekomst zal dat sneller en anders gaan dan we gewend waren. Hoe weet ik niet het is de moeite waard deze complexe puzzel, deze wiskundige vergelijking met veel te veel variabelen, te verkennen om eerder te kunnen zien wat de toekomst brengen kan. Zo houdt de troika City, People & ICT nog een aantal verassingen voor onze toekomst verborgen waar we graag kennis mee maken.

 

Materiaal en identiteit in de architectuur

Op 29 oktober 2015 organiseerde KIVI afdeling Bouw in samenwerking met afdeling Industrieel Ontwerpen en Stichting MaterialDesign een congres ‘Materiaal en identiteit in de architectuur van morgen’ in het KIVI gebouw te Den Haag. Nu gebouwen steeds meer het karakter van industriële producten krijgen is er aanleiding voor de disciplines om intensiever samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis.

logo@2

Mick Eekhout was een keynote spreker die in zijn presentatie is ingegaan op de relatie tussen technische (materiaal-) innovatie en identiteit van gebouwen in de wereld van morgen. Nieuwe materiaaltechnologie leidt tot nieuwe vormgevingsmogelijkheden voor architecten en dus nieuwe mogelijkheden om identiteit aan een gebouw mee te geven. Middels diverse voorbeelden kan hij aantonen dat dit in de praktijk voortdurend gebeurt.

 

 

The International Association for Shell and Spatial Structures 2015

The Annual International Symposium on Shell and Spatial Structures (IASS 2015) takes place in Amsterdam this week. Mick Eekhout will give four lectures and is one of the keynote speakers.2015_08_17 IASS 2015 2

The IASS (International Association for Shell and Spatial Structures)  has as its goal the achievement of further progress through an interchange of ideas among all those interested in lightweight structural systems such as lattice, tension, membrane, and shell structures.

The theme of the symposium is ‘Future Visions’ and the organisers are looking to connect academic, companies and government to discuss visions for the future, future visions and novel concepts and ideas. The challenge that the organisers set is to present step-changing new concepts that will lead to a better world and a better built environment. Special attention will be given to design, engineering, construction, operation and maintenance of shell and spatial structures as well as the potential impact that digital technology can have and has on the built environment and how we can improve our built environment with this technology.

The symposium is organized by the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) and the Royal Netherlands Society for Engineers (KIVI) and takes place on the waterfront of the IJ River at ‘Het Muziekgebouw’ from the 17th until the 20th of August.

Glass Performance Days 2015

Next week the Glass Performance Days 2015 are taking place, where international glass experts will congregate in Tampere (Finland) from 23-26 June. The Glass Performance Days is an independent expert forum for the world’s glass industry, engineering companies and specialist facade subcontractors. During this event, the conference, exhibition and workshops will bring together industry leaders and glass technology experts for three days to discuss, debate, and network.

On behalf of Octatube and the TU Delft, Mick Eekhout will give three presentations in the categories ‘Glass in Structural Applications’ and ‘Laminated Glass / Process / Design’.

30 years of Dutch Glass Developments and Innovations
Octatube has been on the forefronts of innovations of glass structures since 25 years. Beginning with the Glass Music Hall (1990) in Amsterdam 10x10x22m3 with tensile loaded glass, as the first structural glass project in the Netherlands;  a 10x10m2 canopy in Eindhoven with compressed glass panels; the highest glass façade with tensile truss stabilizations 52m high and 16 m width in Tel Aviv. Different Quattro glass nodes were developed. Even one system for seismic resistant applications in Japan. This system of tensile stabilizations was also applied in flat glass roofs often 30x30m2 with a macro stabilization system and a mini system to cover modules of 8x8m2. The connection from the earlier single glass, laminated glass and insulated glass units is fully bolted, in later innovations half bolted/half glued connections are developed and applied as also completely glued connections. Added to these developments of structural tensile stabilizations, Quattro connections and glued connections is the elegance of slenderness and beauty. Round tubes even are developed to elliptical cross sections of different form. Strong to withhold wind forces and slender in its silhouette, likes mast of sailing ships, but far stronger.  The current experiments are towards the use of glass fins in roofs and facades  covered with flat IGU panels, cold bent IGU panels or cold twisted glass IGU panels, for which use special details were developed that reinforce those glass fins to resist those details and loadings. Also the safety behaviour of glass fins is a major concern in order to increase the safe use of overhead glazing.


> download the full article here

Stiff and Flexible Tensile Structures
There are two ways to stabilize large glass surfaces by cable systems. The first one is according to the handbooks of applied mechanics the stiff stabilization where external wind and snow loadings are balanced by curved cable systems that only have modest reaction forces to the substructure to stay stable. In the last 30 years a number of cable stabilizations have been made in large glass covered façade projects. Generally speaking these stabilizations only take  a minimum in steel consumption for their stabilization. The reaction forces are quite modest and normally can be taken also in existing concrete buildings, where the glass cable structures are applied later.  The second one is active thanks to flat single cables with enormous pre-stress forces, which require large reaction forces from the surrounding substructures. These structures can only be applied in new buildings, where the large reaction forces can be generated from the beginning. Straight cable structures or cable net structures with single cables act as the high pre-stresses limit the deformation of the glass plane. Yet the entire  cable or cable net structure will deform under external loading more than a rigid cable structure stabilization in the first type as above described. There are different consequences for the glass panels. The glass panels in the corner areas can be loaded asymmetrically so that the glass panels are twisted during wind loading. The theory of cold twisting of glass panels which was developed by Dries Staaks at Octatube 10 years ago, is applied here.


> download the full article here

Glass Fins in Architecture
In the time of my professorship 1991-2015 I have initiated research & development of’ Zappi’ the unbreakable glass structural material. It lead to a number of development in my chair by Fred Veer up to 2005. Other research projects have shifted the borders of possibilities, but without much consequences for practice. Standing with both feet in industry and in academia, the possibility exists to enrich both sides with questions, project proposals and with experiences. In the meantime in practice projects were designed, developed and built that really shifted borders. A ‘Zappi’ bridge for the Chinese embassy in The Hague; translucent glass fins for the V&A Museum of London; Quattro main and triple secondary glass fins for the Municipal  Museum in The Hague with long and heavy loaded glass fins; extremely long glass fins for roof and facades of the Van Gogh museum in Amsterdam; all these projects display glass fins as the main components for load bearing structures in roofs and facades. Their safety behaviour after breakage of one plate is reason for practical research as well. The practice loading and destruction tests show that breaking of 1, 2 even 3 blades of a laminated triple fin does not lead to collapse and lethal danger.


> download the full article here

More information on the Glass Performance Days as well as the full program can be found by clicking on the links.